Xi'an Shopping Center Ceramic Panel Curtain Wall Project

TERRACOTTA BAGUETTE

Xi'an Shopping Center Ceramic Panel Curtain Wall Project

Design unit:Shaohua, Jiangxi

TERRACOTTA BAGUETTE

Xi'an Shopping Center Ceramic Panel Curtain Wall Project Design unit:Shaohua, Jiangxi

CONTACT US

COMPANY NAME: JIANGXI SHAOHUA CERAMICS CO., LTD
Phone: +86-18179279888
Email: sale@jxshtc.com
Address: Industrial Park, Lushan City, Jiujiang City, Jiangxi Province, China